18 August 2020
Nizhny Novgorod, Cremlin, 16:00

OPEN IMPROVISATION IN THE OPEN AIR

Music by Ivan Bushuev

Ivan Bushuev, flute
Oleg Tantsov, clarinet
Mikhail Dubov, piano
Gleb Khokhlov, violin
Yulia Migunova, cello

About